SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RUPNIOWIEStrona główna

Szkoła
Grono Pedagogiczne
Samorząd Szkolny
Nasz Patron
Szkolne Zestawy Podręczników
Kalendarz roku szkolnego - zmiana
Biblioteka szkolna
Historia regionu

Aktualności
Rekrutacja
Kronika
Kalendarz uroczystości
Projekty edukacyjne
Księga sukcesów

Nauczyciele

Kontakt
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego
Rupniów 206;
34-652 Nowe Rybie;
tel./faks: (0-18) 33-22-356;
e-mail: [email protected]
Inspektor Ochrony Danych:
Grzegorz Szajerka
mail: [email protected]
telefon: 533 327 054
Klauzula informacyjna RODO dla rodziców

Dziennik elektroniczny

Rada Rodziców
Harmonogram spotkań z rodzicami i zebrań RR
Informacje ze spotkania ogólnego rodziców 12.09.2019r.
Wybrane zagadnienia ze spotkań klasowych rodziców 12.09.2019r.
Informacje ze spotkania Rady Rodziców 12.09.2019r.

Bezpieczeństwo w szkole
Lista instytucji pomocowych i przydatnych telefonów
Spis strategii postępowania obowiązujących w Szkole Podstawowej w Rupniowie

Rodzice
Informacja o Egzaminie Ósmoklasisty dla rodziców
„Zdrowie dzieci i młodzieży”
„Dlaczego warto czytać?”
Dni otwarte
„Owoce i warzywa w szkole”
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wariant pełna ochrona
Zgłoszenie szkody
Zaświadczenie
Oświadczenie opiekuna
Program profilaktyki
„Nie pal przy mnie proszę”
Dzwonki

Uczniowie
Harmonogram dowozu uczniów
„Szczęśliwy numerek”
Koła zainteresowań