XXXI RAJD TURYSTYCZNY IM. LEOPOLDA WĘGRZYNOWICZA - Kronika ZS <br>w Rupniowie

XXXI RAJD TURYSTYCZNY IM. LEOPOLDA WĘGRZYNOWICZA

3-4 października 2014

W dniach 3-4 października 2014 r. o godz. 8:00 wyruszyliśmy na XXXI Rajd Turystyczny im. Leopolda Węgrzynowicza. Organizatorami byli Zarząd i Komisja Młodzieżowa Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej oraz Urząd Gminy w Dobrej, a współorganizatorami: Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa i Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Celem Rajdu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, uczczenie pamięci twórcy szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce prof. Leopolda Węgrzynowicza oraz rozwijanie współpracy międzyszkolnej.

W Rajdzie oprócz nas brała udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu Limanowskiego. Trasy Rajdu prowadziły szlakami Beskidu Wyspowego. Nasza trasa prowadziła z Tymbarku przez Łopień (szlakiem czarnym, a następnie zielonym) do Dobrej.

Drugiego dnia zapaliliśmy znicze na grobie Patrona Rajdu. Zwiedziliśmy od środka nowy Kościół oraz z zewnątrz stary Kościół. Meta Rajdu znajdowała się w parku sąsiadującym z Urzędem Gminy w Dobrej, gdzie czekał na nas gorący posiłek z herbatą. Drużyna nasza wzięła udział w różnych konkursach:

  • Wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Patronie Rajdu - III miejsce
  • Na najciekawszą kronikę lub trofeum Rajdu - II miejsce
  • Wiedzy o bezpieczeństwie na trasach i zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • Piosenki turystycznej – III miejsce.
Zwycięskie drużyny w poszczególnych konkursach otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy. W ogólnej punktacji drużyn i szkół brana była pod uwagę ilość uczestników, ich aktywność (udział w konkursach), zdyscyplinowanie i kultura na trasach i miejscach noclegowych.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła nasza drużyna „POSZUKIWACZE GÓRSKICH PRZYGÓD”.
Profil wysokości naszej trasy.
Zdjęcia